Църквата на адвентистите от седмия ден "Гоце Делчев" се намира на ул. „Охрид” 21.

         В деня на посвещаването на молитвения дом присъства лично кмета на град Гоце Делчев – господин Москов – представител на обществеността в града. Присъства и представител на другите изповедания – ръководителят на Евангелската Баптистка църква – госпожа Димка Йосифова.

         С молитвата на цар Соломон, записана в 3 Царе 8 гл., започна тържеството по посвещаване на молитвения дом в Гоце Делчев. Старейшината Иван Вълков запозна присъстващите с историята на Адвентната църква – Гоце Делчев.

         Първоначално сестра Елена Спириева не е била разбирана от своите съграждани. Но среща своя другар в живота – доктор Божиков, който я подкрепя и така постепенно по Божиите истини се запалват и нейните близки – майка, сестри, деца. Започват да идват и проповедници от вътрешността. Резултатът е 5 кръстени адвентисти. Пастор Цанко Митев изнася курс в местното читалище. Така до 1995 г. се кръщават нови 25 човека. През 2000 г. започва делото по строежа, а на 26.02.2008 г. се взима Акт 16 за новопостроената църква.

         Пастор Антонов отбеляза, че историята на новата християнска адвентна църква започва от днес и всички членове ще я напишат. Празникът не можеше да мине без Елена Божикова. Тя бе много развълнувана и призова хората да вярват в чудеса.

         Кметът на гр. Гоце Делчев – господин Москов – отбеляза, че 18.10.2008 г. е особен ден за града. На тази дата се навършват 96 години от деня, в който Гоце Делчев е извоювал своята свобода. Денят ще се помни вече и с откриването на Адвентна църква – Гоце Делчев.

         Със спомени за гостуванията си в града започна своята проповед-приветствие пастор Цанко Митев. Разсъжденията му бяха върху „лъчезарното послание” на апостол Павел към църквата във Филипи. Много прилики между двете църкви отбеляза пасторът. Три призива отправи той към вярващите – призив за смирение (Филипяни 2:5-7), призив за познание на Христос, особено в трудни моменти (Филипяни 3:10) и призив за Христовия мир (Филипяни 4:6,7).

         В молитвата на освещението се включиха всички присъстващи пастори – Цанко Митев, Ганко Мавродиев, Ивайло Томанов, Венцислав Панайотов, Веселин Антонов, Пламен Петров и Александър Кацаров. Отправи се молба от пастор Мавродиев към Бога църква – Гоце Делчев да е фар, който да показва пътя за спасението на лутащите се хора в живота.

         Александър Кацаров, като действащ в момента проповедник, и старейшината Иван Вълков получиха символичния ключ за църквата си от секретаря на Съюза – Цанко Митев.

         Беше благодарено по специален начин на тримата, посветили труда си по построяването на сградата – Иван Вълков, Васил Мишев и човека, който след няколко седмици ще бъде в басейна на храма – Драган Копривленски. Беше благодарено и на Елена Божикова, Веселин Антонов и Александър Кацаров. Не бяха пропуснати и всички, които са се включили с дарения – Адвентна църква – Добрич, Адвентна църква – Благоевград, Колонш – Франция, Австрия, Австралия, САЩ и др.

         Цялата тържествена част бе украсена с песните на хора на църква Солунска А, които придадоха още по-празнично настроение и радост.

За съжаление всяко начало си има и край... Но в нашия случай краят бе сладък... Любезните домакини се погрижиха за вкусен обяд, който всеки присъстващ сподели в общуване и компания на любими хора и приятели.

         Приятна изненада бе и вечерната служба от слово и музика. Тя включваше много песни и споделени мисли на тема „Силата на любовта”. По този начин пастор Ганко Мавродиев и останалите участници стоплиха душите на присъстващите.

Ние се разделихме с Гоце Делчев, но жителите на града посрещнаха пастор Митко Димитров. В продължение на една седмица той ще е с тях и ще проведе евангелизацията в града.


_________________________________________________________________

Copyright © 2011 ЦАСД Гоце Делчев. Всички права запазени.

Created with EZGenerator