Натиснете стрелката вдясно, за да прочетете повече по съответната тема

Неверие или вяра - най-важната битка
Исус Христос - кръвта на спасението
Християнството - лице на истината
Библията - слънце сред звезди
Пришествието - Исус идва пак
Църквата - оазис в пустиня
Законът - метър за морала
Грехът - бягство от себе си
Съботата - денят на Бога
Съботата - нужда от свобода
Молитвата - Небето чува
Бъдещето - разпечатана тайна
Смъртта - победена последица
Дяволът - живият лик на смъртта
Здравето - несметно богатство
Вярата - непростима добродетел
Къде е напред?_________________________________________________________________

Copyright © 2011 ЦАСД Гоце Делчев. Всички права запазени.

Created with EZGenerator